[2-10-2020] Rekrutacja na warsztaty aktywności umysłowej z zakresu technik ćwiczenia pamięci i umysłu.

Zapraszamy do zapisów na warsztaty aktywności umysłowej z zakresu technik ćwiczenia pamięci i umysłu organizowanych w ramach projektu "Aktywni Sądeccy Seniorzy". Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Zajęcia prowadzone przez panią Annę Czyżycką będą odbywać się online i będą mieć charakter kontynuacji tj. są skierowane do osób, które już brały udział w tego typu warsztatach przez Internet.

Utworzone zostaną 2 grupy  po maksymalnie 15 osób, dla każdej grupy zaplanowanych jest 10 spotkań trwających po 45 minut. Spotkania będą się odbywać 2 razy w tygodniu. Działanie jest skierowane do seniorów w wieku 60+ z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

 

gr.1
poniedziałki godz. 16.00 
wtorki godz. 10.00
I spotkanie w poniedziałek 26 października
gr. 2
wtorki godz. 9.00
piątki godz. 16.00
I spotkanie we wtorek 27 października
ZAPISY:
Można zarezerwować miejsce mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu, ale w terminie do poniedziałku 26 października należy dopełnić formalności projektowych w siedzibie Sądeckiego UTW lub przesłać mailowo oświadczenie o treści:

"Ja,..................................................[imię nazwisko] zamieszkały/a w ...............................[gmina], lat:....................

zgłaszam swój udział w zajęciach „warsztaty aktywności umysłowej z zakresu technik ćwiczenia pamięci i umysłu” realizowanych przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Oświadczam, że przekazano mi treść  klauzul informacyjnych dot. ochrony danych osobowych przez administratorów: klauzula informacyjna Stowarzyszenia Sądecki UTW i klauzula informacyjna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Sądecki UTW [ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz] dla celów procesu rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy”, w tym również ich udostępnienie do celów monitoringu, kontroli oraz ewaluacji przeprowadzanych na zlecenie Województwa Małopolskiego.

.......................................................... [własnoręczny podpis]"

Klauzula Sądeckiego UTW jest dostępna tutaj, a Regionalego Ośrodka Pomocy Społecznej tutaj.