[01-06-2020] Projekt "Sądecka Jesień Kulturalna Seniorów. Seniorzy Seniorom".

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyskało dofinansowanie ze środków Miasta Nowego Sącza na realizację zadania Sądecka Jesień Kulturalna SeniorówSeniorzy – Seniorom”.  

Projekt, który będzie realizowany od 1 czerwca do 15 grudnia, ma na celu ubogacenie oferty kulturalnej Nowego Sącza skierowanej do seniorów oraz upowszechnianie nieformalnej edukacji kulturalno-artystycznej, rozwijanie kompetencji kulturowych oraz zdolności artystycznych osób starszych.

 

Jakie działania obejmuje projekt?

  • otwarte wykłady z zakresu kultury, sztuki i historii przez Internet (w formie filmu/ artykułu/ prezentacji/ zamieszczonej na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Stowarzyszenia).
  • „Sądecka Jesień Kulturalna Seniorów. Seniorzy – Seniorom” filmiki artystyczne -w formie kilkuminutowych scenek humorystycznych, występów muzycznych itp.. 
  • „Sądecka Jesień Kulturalna Seniorów. Seniorzy – Seniorom” tutoriale artystyczne, które będą zachęcać seniorów do rozwijania umiejętności i kreatywną zabawę poprzez podjęcie samodzielnej próby wykonania przedstawionego w tutorialu przedmiotu.
  • „Sądecka Jesień Kulturalna Seniorów. Seniorzy – Seniorom” galeria prac -w ramach której zostanie stworzona na stronie SUTW przestrzeń (podstrona/ zakładka) umożliwiająca członkom SUTW- twórcom nieprofesjonalnym pochwalenie się swoimi dziełami: fotografiami, obrazami, rękodziełem itp.

Szczegółowe informacje o działaniach projektowych będą się ukazywać na bieżąco na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych.

 

Projekt „Sądecka Jesień Kulturalna SeniorówSeniorzy – Seniorom” 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.