[18-05-2020] Projekt "Skarbnica Zdrowia Sądeckiego Seniora".

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyskało dofinansowanie ze środków Miasta Nowego Sącza na realizację zadania „Skarbnica Zdrowia Sądeckiego Seniora”.  

Projekt  ma na celu polepszenie społecznego funkcjonowania mieszkańców miasta Nowego Sącza w wieku 50 lat i więcej poprzez popularyzację zdrowego trybu życia oraz wdrożenie nawyku podejmowania systematycznej aktywności fizycznej oraz ogólnie pojętej profilaktyki zdrowia. 

Kto może skorzystać z działań projektowych?

Członkowie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - osoby w wieku 50 + z terenu miasta Nowego Sącza.

Czas trwania projektu.

Od 18 maja do 30 września. 

Jakie działania obejmuje projekt?

  • 4 wykłady prozdrowotne przez Internet (w formie filmu/ artykułu/ prezentacji/ zamieszczonej na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Stowarzyszenia).
  • aktywizujące zajęcia profilaktyki zdrowia online- "trening pamięci" dla 3 grup (kontynuacja zajęć dla 2 już istniejących grup oraz 1 nowa grupa).

Rekrutacja.

Rekrutacja odbędzie się drogą mailową. Informacje dotyczące bieżących działań będą się pojawiać na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w jego mediach społecznościowych oraz przesyłane mailowo członkom stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „Skarbnica Zdrowia Sądeckiego Seniora” 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza