[11-02-2020] Wykłady wszystkich sekcji - 13 lutego. Zapraszamy!

W czwartek - 13 lutego w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbędą się wykłady dla wszystkich sekcji Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

sekcja medyczno-psychologiczna - wykład otwarty dla słuchaczy Sądeckiego UTW i mieszkańców Sądecczyzny  pt. "System ochrony zdrowia w Polsce - kierunki zmian" wygłosi Sławomir Kmak - godz.9.00 - sala im. Sichrawy.

sekcja przyrodniczo-turystyczna- wykład otwarty dla słuchaczy Sądeckiego UTW i mieszkańców Sądecczyzny  pt. "Antropocen - pytanie o człowieka. Nowy kierunek badań na Uniwersytecie Jagiellońskim" wygłosi dr hab. Mariusz Kędzierski - godz.11.00 - sala im. Sichrawy.

sekcja kulturoznawczo-historyczna- wykład "Kobiety Napoleona" wygłosi Janusz Sepioł- godz.11.00 - sala im. Barbackiego.

 Wykłady otwarte dla słuchaczy Sądeckiego UTW i mieszkańców Sądecczyzny pt."System ochrony zdrowia w Polsce - kierunki zmian" oraz "Antropocen - pytanie o człowieka. Nowy kierunek badań na Uniwersytecie Jagiellońskim" odbywają się w ramach projektu AKTYWNI SĄDECCY SENIORZY.

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO