Aktualności

Serdecznie zapraszamy na wykład audytoryjny o godz. 11. 00 w czwartek - 14 grudnia 2017 do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ (sala im. Lipińskiego)

Wykład ma formę dyskusji panelowej na temat zdrowia i aktywności fizycznej osób starszych i  będzie podsumowaniem realizowanego w 2017 roku przez stowarzyszenie SUTW projektu  „Zdrowy Senior”.

 

WYKŁAD REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU„ZDROWY SENIOR - KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMUNA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.

W czwartek -7 grudnia 2017 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbył się wykład sekcji kulturoznawczej pt: „Esperanto. Niematerialne dziedzictwo kultury. Rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa”, który poprowadziła Jolanta Kieres.

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

Samorząd sekcji kulturoznawczej. Fot. T. Legutko

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie